Competenca Datapolicy

Den 25 maj ersätts personuppgiftslagen (PuL) med EU:s nya regelverk GDPR (General Data Protection Regulation) eller dataskyddsförordningen på svenska. Det innebär nya krav på alla företag som behandlar personuppgifter, men Competenca’s kunder behöver inte oroa sig för våra produkter och tjänster. Alla kommer att finnas kvar i sin nuvarande form och vi ligger bra till med omställningen.

Så här jobbar vi på Competenca med GDPR

Några kunder har hört av sig till Competenca och undrat hur det nya regelverket kommer att påverka vår verksamhet. Svaret är enkelt, våra kunder kommer inte att märka någon skillnad att tala om. Själva produkterna berörs inte alls, däremot kan en del avtal behöva uppdateras och formuleras om. Nästan hela arbetet för Competenca’s del handlar i stället om våra interna rutiner, arbetsflöden och framför allt dokumentation.

– Vi känner oss väl förberedda och kan redan nu säga att alla våra produkter kommer att finnas kvar i sina nuvarande former. Vi har valt att involvera alla medarbetare så att var och en får en bra kännedom om regelverket. Alla har deltagit i informationsmöten, internutbildningar och haft workshops där de får tänka igenom hur de behandlar personuppgifter och tillsammans identifiera var det kan finnas risker med behandlingen, säger ansvarig för dataskyddsförordningen på Competenca.

En stor skillnad mot personuppgiftslagen är att GDPR gör att privatpersoner får ett starkare skydd för sina egna uppgifter.

Competenca tillmötesgår redan idag de registrerades rättigheter med bland annat registerutdrag. Men vi har sett över all information vi lämnar ut till de registrerade för att säkerställa att den är adekvat även i förhållande till dataskyddsförordningen.

Här finns basfakta om GDPR för dig som vill börja läsa på:

Grundkurs i dataskydd:
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/enkla-grunder-i-dataskydd/

Dataskyddsförordningen i sin helhet:
https://www.datainspektionen.se/Documents/Dataskyddsf%c3%b6rordningen%20-%20Datainspektionen.pdf

Frågor och svar:
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/fragor-och-svar/